söndag 22 november 2015

Gästföreläsare på Fiskeprofilen, Norrvångsskolan


På Norrevångsskolan i sportfiskeeldoradot Mörrum erbjuds högstadieeleverna välja en fördjupning, en profil som man lägger några lektioner i veckan på. Fördjupningarna (det finns olika profiler att välja mellan) är en viktig del i lärprocessen, de bidrar till att utveckla fler förmågor och färdigheter samt ökar elevernas lust och motivation. 

Inför läsåret 2015-16 har skolan dragit igång en Fiskeprofil. Detta med stöd från kommunen, ABU, Kronolaxfisket, Sportfiskarna, Kvinnor Fiskar Vackrare, Fiskegymnasiet i Forshaga samt flertalet sportfiskeklubbar i närområdet. Målet med Fiskeprofilen är att eleverna ska få en bra grund gällande teoretisk och praktisk kunskap inom sportfiske, fiskemetoder och vattenvård. Teorilektioner varvas med fiske, utflykter, studiebesök, gästlärare, mm och när jag fick frågan av Anders Olsson, lärare och en av eldsjälarna inom Fiskeprofilen, om att komma och prata fiske så tackade jag självklart ja.


 Ett av målen med Fiskeprofilen är att ge eleverna en bred bild över vilka fiskemetoder som finns och jag var därför inbjuden för att berätta om hur man vertikalfiskar. Jag gick igenom de klassiska ”vad-hur-när-var” kring metoden och eleverna fick klämma och känna på utrustning, beten, mm. Det blev en hel del nyfikna frågor och vi berörde även andra ämnen som jerk- och spinnfiske. Inte så konstigt, förutom det fantastiska flugfiskevattnet Mörrumsån så har ju eleverna även ett av Sveriges bästa gäddvatten (skärgården) ”runt hörnet”. Det var riktigt kul att prata med eleverna och förhoppningsvis träffar jag eleverna till våren igen, då får de hänga med ut i båten och testa på vertikalfisket i praktiken.  Att fånga upp 13-15 åringars fiskeintresse bidrar till mycket, både på kort och på lång sikt. Dels säkerställer man ett visst inflöde bland sportfiskarna i regionen. Dels ger det regionen möjlighet att växa ytterligare genom sportfisket och fisketurismen.  
Svenskt sportfiske idag är, tråkigt nog, ytterst mansdominerat. Norrevångsskolans fiskeprofil bidrar även till att tjejer ges chansen att utvecklas, framför allt genom samarbetet med Kvinnor Fiskar Vackrare, vilket även det är helt fantastiskt. Precis som att man måste tänka på återväxten i en sjö måste man ju även tänka på återväxten inom sportfisket, allt ungdomsarbete är därför otroligt viktigt. Jag tycker personligen att det är ett fantastiskt bra initiativ med Fiskeprofilen, tänker framförallt, varför fanns inte det på min tid när jag gick i högstadiet? Gissa tre gånger vad jag valt då…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar