tisdag 22 mars 2011

Den siste kustfiskaren


http://svt.se/2.149941/1.2342002/den_siste_kustfiskaren

SVT sände nyligen dokumentären ” Den siste kustfiskaren”. En snygg, välgjord och berörande produktion som antagligen delar upp stora delar av fiskeintresserade i två läger.  Även om jag är "big fan" av den underbara sportfiskevärlden så väljer jag att INTE ta någon polariserad ställning i denna fråga. Däremot tycker jag så här:

- Med sunt bonna-förnuft kommer man långt.

- Sportfiskare och småskaliga yrkesfiskare kan leva i symbios med varandra – det verkliga hotet är det storskaliga yrkesfisket. Tömning av sjöar och hav med trålfiske bör kraftigt reduceras, egentligen inte bara i Sverige utan i hela världen. I takt med denna reducering bör satsningen på fiskodlingar och fiskevård öka med lika mycket. Inte obalans, bara kontrollerad balans.

- Den siste kustfiskaren fiskar lax. Trålarna fiskar sill. Ingen sill, ingen lax, ganska enkel matematik.

- Kan man inte bete sig vuxet bör man inte heller få fiska. Sportsligt uppträdande är A och O. Sport-, fritids- eller yrkesfiskare som utför sabotage och kriminella handlingar bör omedelbart ”Gå raka vägen till fängelse utan att passera gå”.

- Oavsett typ av fiskare så bör man fiska med huvudet, d v s ta inte upp mer fisk än vad man kan äta. Använd så ofta som man kan C & R (Catch and release) och behandla fisken försiktigt.

- Allt upptag av fisk, oavsett fiskart, bör förbjudas under lekperioder. Återväxten och födotillgången blir annars lidande. Tänk långsiktigt.


Igår kväll var jag i Abbekås och fiskade havsöring i två timmar. Jag tappade två blanka och förändrade därmed inte beståndet. Det är också en bra metod, att aldrig fånga någonting. Ständig FF är mycket hållbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar